Rescuers of Jews

Šaikūnienė Domicėlė

Išgelbėtos Naamos Šilon ir jos šeimos susitikimas su Šaikūnų anūkų Vytautu Jad Vašem. Iš kairės: Naamos anūkas Tom, Naamos sūnus Dan su žmona Nurit, Akvilė Šaikūnienė, Naama Shilon, Vytautas Šaikūnas, Naamos sūnus Dan ir Naamos vyras Bronek. Jeruzalė, Izraelis, 2010 kovas
You are currently using the mobile version of this website.

Switch to mobile view
Mobile version