Rescuers of Jews

Staškevičiūtė-Barkauskienė Bronislava

From the left: Zuzana Pašakarnienė, Bronislava Barkauskienė, Aldona Papšienė, the wife of Juozas Papšys, Genovaitė Remeikienė (Staškevičiūtė), Aniceta Staškevičiūtė
You are currently using the mobile version of this website.

Switch to mobile view
Mobile version