Rescuers of Jews

Matuzevičius Antanas

Standing: Veronika Matuzevičiūtė-Kiličiauskienė. Sitting: Julija Matuzevičiūtė-Valiukienė and Antanas Matuzevičius. Around 1909
You are currently using the mobile version of this website.

Switch to mobile view
Mobile version