Rescuers of Jews

Matuzevičiūtė-Valiukienė Julijona

From the left: Veronika Matuzevičiūtė-Kiličiauskienė, Adolfas Kiličiauskas, Julija Maruzevičiūtė-Valiukienė
You are currently using the mobile version of this website.

Switch to mobile view
Mobile version