rescuers of jews

Rimkevičius Bronius

From the left: Ona Rimkevičienė and Bronius Rimkevičius with their daughters Vanda Janina Rimkevičiūtė (later Platūkienė) and Vladislava Rimkevičiūtė (later Gerulaitienė)