rescuers of jews

Šiupšinskas Aleksas

Interview with Marcelė Tamašauskienė (Šiupšinskaitė). Presidential Palace of the Republic of Lithuania, Vilnius,
September 19, 2008