rescuers of jews

Tarapaitė-Bersėnienė Elena

Anelė Tarapienė with her children. Standing: Stasys, Elena Bersėnienė. Seated: Janina Šliburienė on the right, Stefa Juzikienė on the left, 1953