rescuers of jews

Kiličiauskaitė-Lipinskienė Filomena

Standing: Veronika Matuzevičiūtė-Kiličiauskienė. Sitting: Julija Matuzevičiūtė-Valiukienė and Antanas Matuzevičius. Around 1909