rescuers of jews

Matulevičiūtė-Kubertavičienė Petronėlė Stanislava

Petronėlė Stanislava Matulevičiūtė-Kubertavičienė next to the memorial to the killed Jews of the Simnas town, 2005
Keywords: gelbėtojai