rescuers of jews

Mureikaitė (Blažienė) Matilda Gražina

Seated from the left: Ona Ankudavičiūtė-Mureikienė, Juozapas Mureika (cousin of Bronius Paukštys). Standing: Vladas Stasys Mureika, Matilda Gražina Mureikaitė, Vytautas Petras Mureika. 1945