Rescuers of Jews

Jonynas Jonas

JONAS JONYNAS (1909–1995)

Jonas Jonynas gimė Dargužių kaime, Varėnos rajone. Mokėsi Vilniaus lietuvių, vėliau Vytauto Didžiojo gimnazijose, po mokyklos studijavo Vilniaus universitete ir Krokuvos universitete agronomiją. Dar studijuodamas Jonas Jonynas per vasaros atostogas dirbdavo Lietuvių ūkio draugijoje: važinėdavo po Vilniaus krašto kaimus, organizavo draugijos skyrius ir skaitė paskaitas. 1935 metais Jonas Jonynas pradėjo Vilniuje mokytojauti, 1938 metais tapo Vilniaus krašto lietuvių mokytojų sąjungos pirmininku ir 1939 metais suorganizavo pirmą Vilniaus krašto lietuvių mokytojų ekskursiją į nepriklausomą Lietuvą. Kai 1939-aisiais Lietuva atgavo Vilniaus kraštą, Jonas Jonynas grįžo į Vilnių ir dirbo Vilniaus sodininkystės ir daržininkystės mokyklos direktoriumi. Karo metais į Jono Jonyno vadovaujamą mokyklą priverstiniams darbams buvo atvaromi Vilniaus geto žydai. Mokykla buvo įsikūrusi Sėlių gatvėje, Žvėryne, ir pro ją Viršuliškių kaimo (dabar Viršuliškių rajonas Vilniuje) ūkininkai gabendavo į turgų Vilniuje parduoti produktus. Jono Jonyno vadovaujama Sodininkystės ir daržininkystės mokykla žydams tapo viena iš retų vietų, kur jie galėdavo nedraudžiami nusipirkti maisto produktų. Be to, Jonas Jonynas dirbti mokyklos sekretore priėmė žydę Mirą Kaniščiuk (Kaniščiker) Berger, parūpino jai fiktyvius dokumentus ir taip išgelbėjo nuo geto.
Po karo Jonas Jonynas dirbo žemės ūkio spaudos redakcijose, radijo ir televizijos žemės ūkio laidų redaktoriumi, leido „Kolūkiečio kalendorių“, dėstė Vilniaus universitete.

Jonas Jonynas 1999 metais apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi

VVGŽM, GS, f. 1, b-872

You are currently using the mobile version of this website.

Switch to mobile view
Mobile version