Rescuers of Jews

Andriuška Aleksas

ALEKSAS ANDRIUŠKA

Aleksas ir Jadvyga Andriuškos su savo keturiais vaikais gyveno Šaukėnų valsčiuje, Juodlės kaime (dab. Kelmės r.), buvo bežemiai. 1941 metų rudenį Aleksas Andriuška parsivežė vežimu su arkliu iš Šiaulių geto tris žydus: Leibą Šneiderį (prieš karą gyveno Šaukėnuose, dirbo staliumi, Andriuškos gerai jį pažinojo), Mašą Kleinaitę (vėliau tapo Leibos žmona) ir Zaką (vardas nežinomas). Visi trys buvo slapstomi miške įrengtame bunkeryje. Andriuškos nešdavo jiems maisto, drabužių, vaistų. Kai Šaukėnų valsčiaus Svilių malūne buvo uždaryti be tėvų likę žydų vaikai, Jadvyga Andriuškienė su dukra Janina nešdavo maisto ir jiems, nors šeima buvo neturtinga, turėjo tik vieną karvę ir reikėjo prasimaitinti ir jų pačių šešių asmenų šeimai, ir maitinti tris slapstomus žydus. Žiemą Leiba, Maša ir Zakas buvo parvesti iš miško į Andriuškų sodybą, buvo slepiami tai tvarte, tai kluone, tai bulvių duobėje. Visi išliko gyvi. Po karo gyveno Šiauliuose, Andriuškų šeima su jais palaikė ryšį. Vėliau Leiba ir Maša Šneideriai emigravo.

You are currently using the mobile version of this website.

Switch to mobile view
Mobile version