List of the Righteous Among the Nations

 NameRAN award1
1Adomynaitė-Spitrienė Natalija1997
2Adomynas Antanas1997
3Adomynienė Ona1997
4Alekna Povilas2012
5Aleknavičienė Sofija2006
6Aleknavičiūtė-Milienė Bronė2006
7Aleknienė Paulina2012
8Aleksandravičienė Paulina1980
9Andraitis Antanas1994
10Andriuškevičienė Joana2011
11Andriuškevičius Petras2011
12Anevičienė Antanina2009
13Anevičius Jeronimas2009
14Anevičius Vytautas2009
15Anevičiūtė Juzė2009
16Antanaitis Jonas1979
17Antanaitis Vincas1979
18Antanaitytė Stanislava1979
19Antanaitytė-Petrulaitienė Veronika1979
20Anužienė (Malein) Elena2000
21Anužienė (Vilnonis) Elena 2000
22Anužis Česlovas2000
23Anužis Ignacas2000
24Arlauskas Kazimieras2009
25Arlauskienė Veronika2009
26Audėjienė Ona1970
27Audėjus Juozas1970
28Augustinavičienė Ona1998
29Augustinavičius Juozas1998
30Babarskienė Jadvyga2000
31Babarskis Alfonsas2000
32Babonas Antanas2011
33Bagdonavičius Pranas1992
34Bagurskas Juozapas2020
35Bagurskienė Marijona2020
36Bajorinas Pranas1982
37Bakša Kazys2004
38Bakšienė Marija2004
39Balčikonienė Agota1994
40Balčikonis Antanas1994
41Balčinaitė Petronėlė1995
42Balčinas Jonas1995
43Balčinienė Barbora1995
44Balčinienė (Burbaitė) Stefanija1995
45Balčiūnas Adomas1994
46Balčiūnienė Anelė1994
47Baliutienė Ona2013
48Baliutis Adolfas2013
49Balkienė Nina1994
50Baltutis Vytas1980
51Balutis Juozas2013
52Bartkevičienė Stasė1980
53Bartkevičius Juozas1980
54Baublienė Jadvyga1977
55Baublys Petras1977
56Baublys Sergijus1977
57Beinaravičienė Uršulė1992
58Beinaravičius Vladas1998
59Beinaris Pranas2018
60Beinorienė Kotryna2018
61Beleckienė Morta2000
62Beleckienė Petronėlė1982
63Berčiūnaitė-Kaminskienė Birutė1996
64Berčiūnas Jurgis Aleksandras1996
65Bernotaitė Julija2007
66Bieliūnienė (Ragaišienė-Bieliūnienė) Aleksandra1998
67Bielskienė Ona1998
68Bielskienė Zosė2004
69Bielskis Aleksandras2004
70Binkienė Sofija1967
71Binkis Gerardas1988
72Binkis Kazys1988
73Binkytė Eleonora1988
74Binkytė-Mozuriūnienė Lilijana1988
75Binkytė-Nacevičiūtė (Damijonaitienė) Irena1988
76Bižienė Janina2004
77Bižys Juozas2004
78Blažaitienė Adelė2015
79Blažaitis Antanas2015
80Blažaitytė-Liutikienė Valentina Eugenija2015
81Boguslauskas Antanas1992
82Bradauskas Pranas2005
83Bradauskienė Jadvyga2005
84Bražėnienė Konstancija1970
85Bružas Stanislovas2000
86Bružienė Valerija2000
87Budreikaitė Bronė 2011
88Budzinskaitė Benigna2006
89Budzinskaitė Stefanija2006
90Budzinskas Antanas2006
91Budzinskienė Benigna2006
92Buknienė Stasė2006
93Buknys Raimondas2006
94Bukontas Jeronimas1995
95Bukontienė Marija1995
96Buožienė Petronėlė2011
97Buožis Vincentas2011
98Burba Stanislovas2007
99Burbienė Stanislava2007
100Bušauskaitė-Bužavienė Kazė2007
101Bušauskaitė-Dakinevičienė Albina 2007
102Bušauskas Feliksas2007
103Bušauskas Feliksas, Felikso2007
104Bušauskienė Teklė2007
105Butkevičienė Juozapota1998
106Butkevičienė Marija1998
107Butkevičienė Teklė1998
108Butkevičius Jonas1998
109Butkevičius Karolis1998
110Butkevičiūtė-Griniuvienė Ona1998
111Butkienė Petronė1981
112Byla Vincentas1996
113Byra Juozapas2006
114Byrienė Stanislava2006
115Čaikovski Juzef 1983
116Čaikovski (žmona) 1983
117Čečkevičienė Zuzana2006
118Čečkevičius Kazys2006
119Černiauskas Bronislovas1993
120Černiauskienė Ona1993
121Černiauskytė-Dugnienė Genovaitė1993
122Česnavičienė Marija1995
123Česnavičius Antanas1995
124Chlopinaitė Elena1974
125Čiurlionienė Sofija1991
126Čižinauskaitė-Alimova Birutė1992
127Čižinauskas Jonas1992
128Čižinauskienė Ona1992
129Dailidavičienė Uršulė1996
130Dailidavičius Algimantas2004
131Dailidavičius Vincas1996
132Dainauskas Juozas2004
133Dainauskas Petras2004
134Dainauskienė Bronislava2004
135Damanskaitė Stanislava2006
136Damanskas Petras2006
137Damanskienė Pranė2006
138Daugėla Vincas 2005
139Daugevičienė Rozalija2008
140Daugevičienė Zosė2008
141Daugevičius Jonas2008
142Daugevičius Pranas2008
143Daugevičius Vladas2008
144Daugevičiūtė-Ruoškienė Janina2008
145Dauguvietienė-Kuzmina Olga1985
146Dauguvietytė-Dubrovski Anastasija1985
147Dauguvietytė-Kudabienė Elena1985
148Dausinienė Stanislava2006
149Dautartas Juozapas2004
150Dautartienė Julija2004
151Dimša Kazimieras2009
152Dimšaitė-Palčiauskienė Antanina2009
153Dimšaitė-Prakelienė Gabrielė2009
154Dimšienė Julija2009
155Dobilaitė Matilda2009
156Drupas Vladas1981
157Dubininkaitė-Raškevičienė Ramutė2005
158Dubininkas Justinas2005
159Dubininkienė Marijona2005
160Dužinskaitė-Servienė Elžbieta1997
161Eičas Pranas2019
162Eigelytė Stefanija1997
163Eimontas Jonas2013
164Elijošaitienė Ona1994
165Elijošaitis Bronius 1994
166Elijošaitis Pranas1994
167Ereminas Feliksas2013
168Esertas Artūras1995
169Fugalevičiūtė Natalija2005
170Gadeikis Pranas1997
171Gadeikytė Julija 1997
172Gadlevska Helena1983
173Gadlevski Juzef1983
174Gaigalaitė Stefanija1999
175Gaigalienė Juzefa1999
176Gailiūnas Kazimieras2004
177Gailiūnienė Petronėlė2004
178Gaižauskas Juozas2019
179Gaižauskienė Stanislava2019
180Galvonaitė Marcelė1996
181Garbačiauskas Steponas2008
182Garbačiauskienė Marijona 2008
183Gasiūnas Juozapas1997
184Gasparavičienė Veronika2005
185Gasparavičius Alfonsas2005
186Gavelienė Jadvyga2001
187Gavelis Stasys2001
188Gecevičienė Bronislava1991
189Gecevičius Adomas1991
190Gedaika Petras1998
191Gedaikienė (Rimavičiūtė) Liudvika1998
192Gedeikienė Bronė1999
193Gedeikis Juozas1999
194Gedmantienė Michalina1993
195Gelžinienė Ona2012
196Gelžinis Jonas, Izidoriaus2012
197Gembickaitė-Jainschig Tamara2013
198Gembickienė Ana2013
199Gintalas Ignas1998
200Gintalas Juozas1998
201Gintalienė (Platakaitė) Kristina1998
202Girbudas Petras2005
203Girdvainienė Ona2011
204Girdvainis Jonas2011
205Glaveckas Juozas2004
206Glaveckienė Anelė1998
207Gobis Antanas1979
208Golubovienė-Fugalevičiūtė Lidija2005
209Gotautas Bronius1974
210Granskytė Pranciška2006
211Graževičienė Vanda Marija1995
212Graževičius Jonas1995
213Graževičiūtė Lukšienė Vanda1995
214Greičius Jonas2014
215Greičiuvienė Marijona2014
216Greizė Haroldas (Karolis)2004
217Greizė Jevgenija (Jevdokija)2004
218Grendienė Apolonija2005
219Grigaitis Zenonas1994
220Grigalaitienė Bronė1991
221Grigalaitis Pranas1991
222Grigonienė (Kazlauskaitė) Felicija1996
223Grigonis Juozas1996
224Grigorjeva Jelena2004
225Grigorjeva-Ostjanko Irina2004
226Grincevičienė Julija2005
227Grinius Kazys2015
228Griniuvienė Kristina2015
229Grybauskas Andrius1996
230Gudaitienė Juzė1978
231Gulbinovič Aleksandr1983
232Gulbinovič Veronika1983
233Gylienė Aleksandra Ona1983
234Gylys Leonas1983
235Hanfman Andrej1985
236Hanfman (Dauguvietytė) Darija1985
237Ibenskienė Ona1980
238Ibenskis Juozas1980
239Inkratas Juozas1985
240Ivanauskaitė (Ramanauskienė) Giedrutė1984
241Ivanauskas Gintautas Juozapas1992
242Ivanauskienė Elena1984
243Jablonskienė (Žakevičiūtė) Jadvyga2000
244Jacinavičaitė Viktorija2015
245Jacinavičiūtė Elena2015
246Jakas Leopoldas1992
247Jakas Povilas2008
248Jakienė Aldona1992
249Jakienė Ona1992
250Janavičienė Anelė2008
251Janavičius (Janavičienė) Vanda2013
252Jankauskienė-Šimkutė Ona1996
253Jankienė Stasė1991
254Jankus Augustinas1991
255Janonienė (Žvironaitė) Ona2005
256Janonis Jonas2005
257Janonytė-Lelienė Vera2005
258Janonytė-Šukienė Genovaitė2005
259Janušauskas Vincas2005
260Janušauskienė Ona2005
261Jarmala Karolis2008
262Jaselskienė Elena1977
263Jaselskis Vladas1977
264Jasulaitienė Elena2000
265Jegorova-Melioranskaja Natalija2005
266Jemeljanova Anastasija2000
267Jocienė-Basienė Marija1998
268Jokūbauskis Stanislovas1999
269Jonaitis Henrikas1980
270Jonaitis (Janavičius) Kazys2013
271Jucevičius Stasys1980
272Juknelevičienė Elena2018
273Juknelevičius Adomas2018
274Juodagalvienė Emilija1997
275Juodagalvis Vincas1997
276Juodagalvytė-Kiselienė Marija1997
277Jurevičienė Juzefa1997
278Jurevičienė (Šneiderytė) Adelė1979
279Jurevičius Jonas1997
280Jurevičius Petras1979
281Jurevičiūtė-Sudeikienė Leonija1997
282Jurkienė Marija2001
283Jurkšaitienė Marijona1990
284Jurkšaitis Juozapas1990
285Jurkus Danielius2001
286Jusas Mykolas2009
287Jusienė Uršulė2009
288Juškevič Anastasija 1980
289Juškevič Michail1980
290Kairienė (Leonaitė) Ona2005
291Kairys Steponas2005
292Kalendra Andrejus2008
293Kalendraitė-Jakutienė Morta2008
294Kalendraitė-Levinskienė Meilutė Zofija2008
295Kalendraitė-Surkienė Viktorija2008
296Kalendrienė Monika2008
297Kalinkienė Veronika2000
298Kancevičienė Zosė2000
299Kancevičius Pranas2000
300Karalevičienė Stanislava2011
301Karalevičius Pranas2011
302Karaška Juozas2008
303Karaškienė Elena2008
304Kareiva Pranas1997
305Karosas Mykolas2018
306Karpavičienė Alevtina1995
307Karpavičius Povilas1995
308Karvelytė Valerija2012
309Kašinskas Pijus1978
310Kašinskienė Magdalena1978
311Kasperaitienė Sofija1991
312Kasperaitis Pranas1991
313Katinskaitė Kotryna2006
314Katinskas Juozas2006
315Kauneckas Vytautas2006
316Kaušaitė (Kaušytė) Elena2004
317Kaušinis Klemensas1996
318Kavaliauskas Kazimieras2000
319Kavaliauskienė Ona2011
320Kazakevičienė Zuzana2018
321Kazakevičius Vincas2018
322Kazanskienė Olga2007
323Kazanskis Edvardas2007
324Kazanskytė-Gargasienė Edita2007
325Kazlauskaitė Teofilė1985
326Kazlauskas Juozas, Juozo1996
327Kazlauskienė (Sondeckytė) Eugenija1996
328Kėrienė Elena1994
329Kerpauskas Juozas1981
330Kerpauskienė Adolfina 1981
331Kėrys Povilas1994
332Kibelaitė Juozapa1997
333Kiličiauskienė (Matuzevičiūtė) Veronika2005
334Kilikevičius Pijus1978
335Kirvelienė (Žvironaitė) Emilija2005
336Kislauskienė-Dambrauskaitė Regina1993
337Kleiba Adolfas1996
338Klimaitė-Radavičienė Felicija1993
339Klimas Petras1993
340Klimienė Felicijana1993
341Korsakas Antanas2011
342Korsakas Vytautas1990
343Korsakienė Ona2011
344Krasnickas Jonas2018
345Krasnickienė Marijona2018
346Krištopavičienė Bronislava 2006
347Krivičius Stanislovas1998
348Kručinskas Vladas1969
349Krulickas Jonas1993
350Krulickas Viktoras1993
351Krulickienė Viktorija1993
352Kšanavičienė Barbora2005
353Kšanavičius Stasys2005
354Kšanavičius Vytautas2005
355Kudžma Andrius1993
356Kulevičiūtė Stefanija2006
357Kunčaitis Antanas1996
358Kupraitis Antanas1980
359Kupraitis Jonas1980
360Kupraitis Juozas1980
361Kuprėnas Kazys1980
362Kurpauskas Pranas (Pranciškus)1981
363Kurpauskienė Marijona1981
364Kutorga Viktoras1982
365Kutorgienė-Buivydaitė Elena1982
366Kvedaravičienė Teofilė2006
367Kvedaravičius Vladas2006
368Ladigienė Stefanija1992
369Landsbergienė Ona1995
370Lapinskas Vincas2011
371Lapinskienė Konstancija2011
372Larionova-Gembickaitė Tatjana2013
373Larionovas Valentinas2013
374Lašienė Uršulė1997
375Lastienė Petronėlė2000
376Laucevičienė Ona2005
377Laucevičiūtė-Baužienė Jadvyga2005
378Laurinavičienė Elena2010
379Laurinavičius Bronislovas2010
380Laurinavičius Pranas2010
381Legantienė Michalina2004
382Leonavičienė Ona1999
383Leonavičius Eduardas1999
384Leščinskienė Marija1995
385Levinienė Antonina2013
386Levinskas Edvardas2012
387Levinskienė (Vilandaitė) Teresė2012
388Levulienė Albina2004
389Levulis Fulgentas2004
390Levulis Vladas2004
391Likevičienė Natalija1996
392Likevičius Vytautas1996
393Lingė Jonas2010
394Lingienė Stasė2010
395Liškienė Stanislava2004
396Liškus Stanislovas2004
397Liutkevič Ignacij1983
398Liutkevič Janina1983
399Lučiūnaitė-Kazakauskienė Mikalina 2010
400Lučiūnaitė-Martinkėnienė Elena2010
401Lučiūnas Antanas2010
402Lučiūnas Cezaris2010
403Lučiūnas Jonas2010
404Lukaševičienė Mikalina 2008
405Lukaševičius Antanas2008
406Lukaševičius Jonas2008
407Lukaševičius Stasys2008
408Lukaševičiūtė-Daugevičienė Gabrinė2008
409Lukaševičiūtė-Semaškienė Juzė2008
410Lukauskas Mikas2006
411Lukauskienė (Stankevičiūtė, Raclauskienė) Elena2006
412Lukoševičienė Monika2006
413Lukoševičius Bronius2006
414Macenavičienė Marija1976
415Macenavičius Antanas1976
416Macijauskaitė Liudvika2005
417Macijauskaitė Violeta2005
418Macijauskas Petras2005
419Macijauskas Robertas2005
420Macijauskas Zenonas2005
421Macijauskas (Maciejovskis) Polikarpas2005
422Maladauskas Petras1979
423Maladauskienė Uršulė1979
424Mališauskas Henrikas1996
425Mališauskienė Marija1996
426Marčiulionienė Valė2007
427Marčiulionis Jurgis2007
428Margaitienė Eleonora1991
429Margaitis Antanas1991
430Markevičienė Elena1991
431Markevičius Jonas1991
432Markevičius Juozapas1991
433Markevičius Romas1991
434Markevičius Vladas1991
435Markevičiūtė-Rytmetienė Marijona1991
436Markevičiūtė-Stanevičienė Valerija1991
437Markovskaja Aleksandra1992
438Markovskaja Ana1992
439Markovskaja Mavra1992
440Markovskij Chariton1992
441Markovskij Ivan1992
442Markovskij Mitrofan1992
443Martinkus Vaclovas1995
444Martul Juzefa1993
445Martul-Budrikienė Liucija (Leonarda)1993
446Masevič Justin1983
447Masevič (žmona) 1983
448Matora Anna2000
449Matulevičienė Ona1991
450Matuzevičienė Elena1981
451Matuzevičius Antanas1981
452Matuzevičiūtė-Briliuvienė Antonina1981
453Matuzevičiūtė-Valiukienė Julijona2005
454Mažylienė Antanina2006
455Mažylis Pranas2006
456Meškauskaitė Jakštienė Stefa2005
457Meškauskas Antanas2005
458Meškauskas Petras2005
459Meškauskas Pranas2005
460Meškauskas Teodoras2005
461Meškauskienė Ona2005
462Meškauskienė Zosia2005
463Meškėnas Agripina2013
464Meškėnas Josifas2013
465Meškenienė Ana2000
466Michailova Jelizaveta1992
467Michailovas Aleksejus1992
468Mikalauskas Antanas1994
469Mikalauskienė Stasė1994
470Miklaševičienė Marijona1996
471Miklaševičius Petras1996
472Mikolaitienė Felicija2005
473Mikolaitis Vincas2005
474Mikša Vincas2005
475Mikšienė Marija2005
476Mikšta Piotras2008
477Mikšto-Romaslovskaja Ana2008
478Mikuličienė Ona1995
479Mikuličius Petras1995
480Milaševičienė Marija2005
481Miniotas Leonardas1996
482Miniotienė Elžbieta Barbora1982
483Miniotienė Ona1996
484Minkevičienė Ekaterina (Kotryna)1990
485Minkevičius Sergejus1990
486Mitkienė Leokadija1995
487Mitkienė (Mikšaitė) Jadvyga2005
488Mitkus Jeronimas2005
489Mitkus Stanislovas1995
490Mižutavičienė Stanislava2016
491Mižutavičius Dominykas2016
492Mockaitytė Elena1996
493Mongirdienė Olga2011
494Montvila 2006
495Montvilienė Halina2006
496Mordosas Bronislavas1995
497Mordosienė Marijona (Marija)1995
498Morkūnaitė-Graževičienė Česlava1995
499Morkūnas Edvardas1995
500Morkūnas Mečislovas1995
501Morkūnas Vaclovas1995
502Morkūnienė Bronislava1995
503Mošinskienė-Didžiulytė Halina1982
504Mozūraitienė Ona1976
505Mozūraitis Alfonsas1976
506Mozūraitis Jonas1976
507Mozūraitis Zenonas1976
508Mozūraitytė-Čepienė Mefodija1976
509Mozūraitytė-Leskauskienė Zuzana1976
510Mozurkienė Kazimiera2007
511Muralienė Jadvyga1997
512Murauskas Gediminas2004
513Murinas Vincas2005
514Murinienė Emilija2005
515Naginė Vytautas2000
516Naginienė Stasė2000
517Naglytė-Vadauskienė Lidija2002
518Navickaitė-Motiejūnienė Stasė2000
519Navickienė Ona2000
520Navienė Stasė1997
521Navys Stasys1997
522Norbutienė Ona2011
523Norkienė Stefanija2015
524Norkus Antanas2015
525Norvaišaitienė Uršulė2001
526Norvaišaitis Juozas2001
527Norvaišaitytė-Radzevičienė Aldona2001
528Olšvang (Osauskaitė, Osowska) Jozefa1974
529Pagojienė Julijona2006
530Pagojus Baltramiejus2006
531Pagojus Julius2006
532Pagojutė Domicėlė2006
533Pajedaitė Bronė2000
534Palkauskas Kazys1996
535Palkauskas Vladas1996
536Palkauskienė Marija1996
537Paluckas Stanislovas2018
538Paluckienė Liudovika2018
539Papšys Juozas1994
540Paškauskas Vaclovas1998
541Paškauskienė Ona1998
542Paškevič Marija1999
543Paškevič-Tomaševskaja Elžbieta Sofija1999
544Paukštė Zosia1999
545Paukštys Bronislovas (Bronius)1977
546Paukštys Juozas1977
547Paulauskienė Bronislava1982
548Paulavičienė Antanina1983
549Paulavičius Jonas1983
550Paulavičius Jonas Kęstutis1983
551Paulavičiūtė Danutė1983
552Pečkytė Ona2005
553Pekarskienė Eugenija2000
554Pekarskis Viktoras2000
555Pekarskytė-Pakalniškienė Neonila2000
556Petkevičienė (Jablonskytė) Julija2001
557Petkevičius Tadas2001
558Petrauskaitė-Jagutienė Stasė2014
559Petrauskas Kipras1999
560Petrauskienė Juzefa2014
561Petrauskienė Lidija 1994
562Petrauskienė (Žalinkevičaitė) Elena1999
563Petrulis Juozas1980
564Pietrik Antonina1990
565Pikčiūnas Antanas1995
566Pikčiūnienė Julija2004
567Platajs Lidija1993
568Plekavičienė Joana2008
569Plekavičius Antanas2008
570Plokšto Uršulė1994
571Plokšto Vladislav (Vladislovas)1994
572Pocienė Petronėlė2019
573Pocienė Stefa1981
574Pocius Antanas2019
575Pocius Vincentas2019
576Poniškaitienė Ona2005
577Poniškaitis Antanas Pranciškus2005
578Poniškaitis Jonas2005
579Poška Antanas2000
580Povilaika Petras2011
581Povilaikaitė (Babinskienė) Konstancija2011
582Povilaikienė Ona2011
583Požėla Vladas1980
584Preišegalavičius Kazimieras2013
585Premeneckaitė-Jonušienė Genė1999
586Premeneckas Jonas Juozas2001
587Premeneckas Vytautas 2001
588Premeneckienė Aleksandra 2001
589Prošogalavičienė Justina2013
590Prošogalavičius Nikodemas2013
591Pukaitė Genovaitė1967
592Pukas Juozapas2005
593Pukienė Marijona2005
594Pupšytė-Laurinaitienė Genė1997
595Račinskas Kazimieras1999
596Račinskienė Konstancija1999
597Račiūnas Antanas2007
598Račiūnas Antanas, Antano2007
599Račiūnas Petras2007
600Račiūnas Vincentas2007
601Račiūnienė Ona2007
602Radamanskienė Adamaitienė Aleksandra2006
603Radavičienė Juzefa1997
604Radavičius Danielius (Dionizas)1997
605Radlinskas Jonas2000
606Radlinskienė Felicija2000
607Ragauskas Antanas1991
608Ragauskienė Ona1991
609Rakevičius Algimantas1994
610Rakevičius Česlovas1993
611Rakevičius Jaroslavas1976
612Rakevičius Juozas1993
613Rakevičius Zenonas1994
614Ramanauskas Juozas1983
615Ramanauskienė Sofija1983
616Rauba Adolfina1983
617Rauba Henrikas1983
618Rauba Izabelė1983
619Rauba Vladislav1983
620Rekašienė Stanislava1994
621Rekašius Vincas1994
622Renčinauskienė Natalija1995
623Riaukaitė Alfonsa2001
624Riaukienė Justina2001
625Rimavičienė Juzefa1998
626Rimša Juozas2012
627Rimša Jurgis2012
628Rimšienė Justina2012
629Rimšienė Ona2012
630Rinkevič Jadvyga1983
631Rinkevič Jan1983
632Rinkevičienė Elena1976
633Rinkevičius Vytautas1976
634Rudėnas Kazimieras2013
635Rudėnienė Veronika2013
636Rudminaitienė Veronika2004
637Rudminaitis Alfonsas2004
638Rudminaitis Simonas2004
639Rudzevičiūtė-Aukštakienė Petronėlė1996
640Rudzianskienė Marijona2006
641Rusteikaitė Marija1996
642Rutkauskaitė-Viktaravičienė Janina2004
643Rutkauskas Juozas1996
644Ruzgienė Leokadija2010
645Ruzgienė Marcijona2021
646Ruzgienė Stanislava1979
647Ruzgys Aurimas Kazimieras2010
648Ruzgys Jonas1979
649Ruzgys Kazimieras2021
650Ruzgytė-Bimbirienė Eglė Marytė2010
651Ruzgytė-Bukauskienė Meilė Onytė2010
652Šaikūnas Mykolas2010
653Šaikūnienė Domicėlė2010
654Šalaviejienė Ieva2000
655Salenekas Juozas2000
656Salenekienė Matilda2000
657Šalkauskas Antanas2005
658Šalkauskienė Aleksandra2005
659Samboras Antanas1980
660Samborienė Elžbieta Vanda1980
661Sankienė Zofija1994
662Sankutė-Miškinienė Janina1994
663Sankutė-Toliušienė Teresė1994
664Sarpalienė Adelė1978
665Sarpalius Vladas1978
666Satkevičienė Valerija2011
667Satkevičius Eduardas2011
668Šatūnas Stasys2000
669Šatūnienė Ona2000
670Šaudvytienė Genovaitė1999
671Šaudvytis Pranas1999
672Šaulienė Domicėlė2006
673Šaulienė Marcijona2006
674Šaulys Napoleonas2006
675Šaulys Pranciškus2006
676Saunoris Jonas1994
677Savickas Jonas1982
678Savickas Vincas1978
679Savickienė Kastulė1978
680Savickienė Marija1982
681Šereika Stasys2002
682Šiaulienė Zofija2006
683Šiaulys Julijonas2006
684Šimaitė Ona1966
685Simanavičius Balys2015
686Šimelienė Jadvyga1983
687Šimelis Mykolas1983
688Šimkienė Petronėlė2019
689Šimkienė Vlada2005
690Šimkus Antanas2005
691Šimkus Pranas2019
692Simokaitienė Zofija1992
693Simokaitis Juozas1992
694Sindikaitis Benediktas2007
695Sindikaitytė-Minelgienė Stasė2007
696Skačkauskaitė-Vaičiūnienė Antanina1993
697Skeltys Antanas2005
698Skirkienė Marijona2011
699Skirvainytė Anelė1980
700Skripkauskas Viktoras2011
701Skripkauskienė Bronė2011
702Šleževičienė Uršulė1994
703Šleževičius Vladas1994
704Šneiderienė Antonina1979
705Šneideris Juozas1979
706Sondeckienė Rozalija1996
707Sondeckis Jackus1996
708Songaila Alfonsas1992
709Špokaitė-Juodvalkienė Pranė2006
710Stakauskas Juozas1974
711Stanevičienė Julija1993
712Stanevičius Vincas1993
713Stanevičius Vytautas1993
714Stanevičiūtė Birutė1993
715Stanielko Julija1995
716Stanienė Magdalena2011
717Stankevič Jan1983
718Stankevič (Stankiewicz) Veronika1995
719Stankevič (žmona) 1983
720Stankevičienė Antanina2008
721Stankevičienė Uršulė1978
722Stankevičius Stanislovas2008
723Starkienė Elena2012
724Starkus Antanas2012
725Stašaitienė Agnė2005
726Stašaitis Jonas2005
727Stašaitis Juozas2005
728Stasiūnaitienė Ona2004
729Stasiūnaitis Juozas1995
730Staškevičienė Zofija2004
731Staškevičienė Papšienė Paulina1994
732Staškevičiūtė Aniceta1994
733Staškevičiūtė-Pašakarnienė Zuzana1994
734Staškus Adolfas2004
735Statauskas Jonas1996
736Statauskienė Stasė1996
737Statkevičiūtė Elena1984
738Steponavičienė Michalina1995
739Steponavičius Jonas1995
740Stongvilienė Agota2006
741Stonkienė Marijona2011
742Stonkus Povilas2011
743Straupienė Bronislova1981
744Straupis Juozas1981
745Strimaitienė Ona1992
746Strimaitienė Veronika1994
747Strimaitis Juozas1992
748Strimaitis Stasys1994
749Strimaitytė-Putnienė Milda1994
750Stulpinas Boleslovas1993
751Stulpinas Jonas2008
752Stulpinienė Joana2008
753Stulpinienė Ona1993
754Stūronas Juozas2019
755Stūronienė-Bajorinienė Palionė 2019
756Šukienė Sofija Eleonora 2006
757Survilaitė Vladislava2008
758Survilienė Elena2008
759Sutkienė Cecilija2005
760Sutkus Kazimieras2005
761Šveistys Pranas1982
762Sviderskis Alfonsas1980
763Sviderskis Stasys1997
764Svilienė Elžbieta2006
765Talačka Juozapas1994
766Talačka Mykolas1994
767Talačka Simonas1994
768Talačkienė Ona1994
769Talkevičiūtė Helena2012
770Tallat-Kelpša Jurgis1997
771Tallat-Kelpša Stanislovas1997
772Tallat-Kelpšienė Agota1997
773Tallat-Kelpšienė Antanina1997
774Tamašauskas Kazys2000
775Tamašauskienė Jadvyga2000
776Tamošiūnas Povilas2011
777Tarapaitė-Bersėnienė Elena1983
778Tarapaitė-Šliburienė Janina1983
779Tarapas (Tarapavičius) Stasys 1983
780Tarapienė Anelė1983
781Tarasevič Polina2013
782Tarvainytė Rozalija1996
783Taškūnas Vladislovas1994
784Tautavičienė Stanislava2002
785Tautavičius Stasys2002
786Tautavičius Zenonas2002
787Teišerskis Jonas2000
788Tekorienė Regina2002
789Tekorius Antanas2002
790Teniukas Juozas2000
791Teniukas Juozas, Juozo2000
792Teniukas Petras2000
793Teniukienė Ona2000
794Teniukienė Valerija2000
795Toliušienė Petronėlė1996
796Toliušis Dominykas1996
797Trinkūnas Juozas1999
798Trinkūnienė Domicėlė1999
799Truskovska (Vitkovska) Anela2001
800Truskovski Piotr 2001
801Tupikas Ignas 2000
802Tupikienė Petronėlė 2000
803Tverjonaitė-Jurgilienė Bronė1998
804Tverjonaitė-Švalkūnienė Rozalija1998
805Uborevičienė Elena1995
806Umbrasienė (Kaušinytė) Elena2006
807Urbelienė Ona2006
808Urbelienė-Unikauskienė Petronėlė2004
809Urbelis Adomas2004
810Urbelis Bronius2006
811Urbelytė Elena2006
812Urbonaitė-Damanskienė Ona1997
813Urbonas Andrius1997
814Urbonas Juozas1997
815Urbonienė Marija1997
816Užemeckas Antanas1996
817Užemeckienė (Tarvainytė) Veronika1996
818Užemeckytė-Bernikienė Petronėlė1996
819Vagnorienė Stanislava2006
820Vagnorius Povilas2006
821Vaicekauskaitė-Visockienė Janina1995
822Vaicekauskas Jonas1995
823Vaicekauskienė Vladislava1995
824Vainauskas Aleksandras1995
825Vainauskienė Ona1995
826Vaišnoras Adolfas1990
827Vaišnorienė Bronė1990
828Vaitkaitytė-Ruzgienė Stasė2005
829Vaitkaitytė-Vansauskienė Bronė2005
830Vaitkūnaitė-Nagienė Birutė1994
831Vaitkus Jonas2007
832Valčiukas Povilas2007
833Valčiukienė Antanina2007
834Valionienė Teofilė1996
835Valionis Vincas1996
836Vansovičienė Natalija2011
837Vansovičius Jonas2011
838Vansovičiūtė-Grigaliūnienė Janina2011
839Varčikas Vladas1988
840Vasiliauskaitė Stanislava1997
841Vasiliauskas Ignas1999
842Vasiliauskas Vladas1997
843Vasiliauskienė Anastazija 2013
844Vasiliauskienė Marija1999
845Vasiliauskienė Veronika1997
846Vasiljeva Ustina1999
847Vaškienė Klara2008
848Vaškys Augustas2008
849Vaškytė-Matviejienė Zelma2008
850Venclauskaitė Danutė1995
851Venclauskaitė Gražbylė1995
852Venclauskienė Stanislava1995
853Vidmantas Jurgis2013
854Vidmantienė (Vaitkevičaitė) Konstancija2013
855Viesnauskaitė Ona 2005
856Vilandaitė Lilija2012
857Viščienė Marijona2018
858Viščius Domas2018
859Vitkauskas Arėjas1966
860Vitkauskas Juozas 2006
861Vitkauskas Povilas 2006
862Vitkauskienė Julija1966
863Vitkauskienė Rachelė2006
864Vitkevičienė Emilija1997
865Vitkevičius Kazys1997
866Vobolevičienė Helena2006
867Vobolevičius Vincas2006
868Vocelka Pranas2013
869Vokietaitienė Ona2000
870Vokietaitis Antanas2000
871Vokietaitytė-Paškevičienė Stanislava2000
872Vonžodas Aleksandras2013
873Vonžodienė Malvina2013
874Vyšniauskas Algirdas2005
875Vyšniauskas Stanislovas1995
876Vyšniauskienė Natalija2005
877Vyšniauskienė Rožė1995
878Zabielavičius Juozas2003
879Žakovičius (Žakavičius) Vytautas2002
880Zaksaitė Marijona2007
881Zaksaitė-Vileikienė Ona2007
882Zaksas Pranas2007
883Žarnauskas Teofilis2004
884Žarnauskienė Marė2004
885Zaronas Jonas1982
886Zaronienė Petronėlė1982
887Zasimauskas Stasys1992
888Zasimauskienė Petronėlė1992
889Zaveckas Juozas2015
890Zaveckienė Marcelė2015
891Zelba Jonas1997
892Zelbienė Aleksandra1997
893Zelčiūtė-Holecek Marija2012
894Žemaitaitienė (Šneiderytė) Natalija1979
895Žemaitaitis Petras1979
896Žemaitis Vladas1974
897Žemeckienė Antanina1996
898Žilėnas Kazimieras1999
899Žilėnienė Apolonija1999
900Žilevičienė Adolfina2006
901Žilevičienė Ona1995
902Žilevičienė (Zilius) Ona2006
903Žilevičius Adomas1994
904Žilevičius Danielius2006
905Žilevičius Jonas1995
906Žilevičius Stasys1994
907Žiužnienė Adelė1994
908Žiužnys Jeronimas1994
909Zrelskienė Viktorija2004
910Zrelskis Steponas2004
911Zubovas Vladimiras1991
912Zubovienė (Čiurlionytė) Danutė Sofija1991
913Zubrienė Matilda2014
914Zubrys Antanas2014
915Žukauskas Kazys2008
916Žukauskas Kipras2006
917Žukauskas Stasys1991
918Žukauskienė Julija2006
919Žvironaitė Veronika2000

1 Year of rescued Righteous Among the Nations award
You are currently using the mobile version of this website.

Switch to desktop view
Desktop version