rescuers of jews

Gudaitienė Juzė

Gudaitienė Juzė
Date of birth (death): 1904-1994
Nationality: Lithuanian
County: Marijampolės aps.
Municipality: Vilkaviškio r.
Ward: Pilviškių sen.
Settlement: Garšviniai
Received the Righteous Among the Nations award: 1978

Rescued:
Icikas Šteinas su žmona (with his wife)
Sara Šteinienė
Saros sesuo (Sara's sister) Klara