rescuers of jews

Liutkevič Ignacij

Liutkevič Ignacij
Nationality: Polish
County: Utenos aps.
Municipality: Molėtų r.
Received the Righteous Among the Nations award: 1983

Rescued:
Taiba Vainštein (Weinstein)
Fruma Vainštein (Weinstein-Aronas)
Mina Vainštein (vėliau žuvo/later perished)
Basia Kac (Katz)
Liba Kac(vėliau žuvo/later perished)