Rescuers of Jews

Zasimauskienė Petronėlė

1943-ųjų lapkričio mėnesį į Simokaičių butą Kaune užėjo buvusi Zofijos Simokaitienės bendradarbė, mokytoja Mina Leibzonienė. Moteris prašė pagalbos – jos vyras Efraimas, trylikos metų duktė Ada ir septynmetis Dovydas buvo įkalinti Kauno gete.
Juozas Simokaitis išvežė Adą Leibzonaitę į savo sesers Petronėlės Zasimauskienės ūkį Kauno rajone, Naujatrobių kaime. Stasio ir Petronėlės Zasimauskų šeimoje Ada buvo apgyvendinta kaip giminaitė, atvykusi prižiūrėti vaikų. Čia Ada laimingai sulaukė karo pabaigos. Išgyveno ir Ados motina Mina su broliu Dovydu, jie slapstėsi tolimojoje Žemaitijoje. Po karo šeima susijungė ir kartu gyveno Kaune. Vėliau Ada Leibzonaitė išvyko į Izraelį, o jos brolis Dovydas tapo inžinieriumi, dirbo “Elfos” gamykloje.
1992 metais Petronėlei Zasimauskienei ir Stasiui Zasimauskui suteikti Pasaulio Tautų Teisuolio vardai.


You are currently using the mobile version of this website.

Switch to mobile view
Mobile version