Rescuers of Jews

Busilaitė-Kijauskienė Danutė Zosė

Iki karo Robertas ir Roza Stenderiai gyveno Kaune. Robertas Stenderis buvo Kauno Operos koncertmeisteris ir dirigentas, Roza dvejus metus mokėsi Paryžiuje rentgenologo profesijos. Ji grįžo į Kauną 1933 metais. 1939-ųjų rugpjūtį gimė jų dukra Margalit.
1941-ųjų rugpjūtį Kauno gete įvyko pirmoji – vadinamoji Inteligentų Akcija, per kurią buvo nužudyti 534 žmonės. Robertas Stenderis buvo toje pirmojoje nužudytųjų grupėje. Akcijoms gete vis dažnėjant, Roza Stender išnešė iš geto savo dukrelę Margalit ir perdavė žinomai Kauno žydų gelbėtojai Natalijai Jegorovai. (Margalit Stender-Lonke gelbėjo daugelis žmonių, ji parašė savo prisiminimus, kuriuose labai šiltai prisiminė savo gelbėtojus).
Išnešusi iš Kauno geto dukrą, Roza Stender 18 parų klaidžiojo naktimis, beldėsi į daugelį namų, bet veltui, kol ji vėl sutiko Nataliją Jegorovą ir ši nuvedė ją į daugelio Kauno žydų Angelo sargo – Sofijos Binkienės butą. Sofija ją šiltai priėmė, pamaitino, jos daug kalbėjosi ir paaiškėjo, kad šiame name gyvena lietuvių kalbos mokytojas. Tai buvo pedagogas, rašytojas (pokario metais Maironio literatūros muziejaus direktorius) Antanas Busilas.
Iš Antano Busilo dukters Danutės Zosės Kijauskienės (Busilaitės) prisiminimų:
Mūsų name nuo 1943 rudens iki 1944 rugpjūčio 1 dienos, kuomet į Kauną įžengė Tarybinė armija, gyveno ir slapstėsi Roza Peraitė-Stenderienė. Tėvas atsivedė ją iš Sofijos Binkienės buto. Mes buvome neįspėti apie naują gyventoją, tačiau mano mama buvo labai tolerantiška, gera visiems. Roza padėdavo mano mamai namų ruošos darbuose, kadangi ūkis buvo nemažas, dirbo daržuose, melždavo karvę. Mano mama ir Roza daug bendravo, ilgai kalbėdavosi vakarais, kartu parūkydavo... Kadangi Roza turėjo gana ryškius semitinius bruožus, rišdavosi skarelę. Ji buvo darbšti ir tvarkinga, turėjo nemažai draugų, kurie lankydavosi mūsų name vokiečių okupacijos metais. Kaimynai žinojo kas ji tokia, tačiau niekas neišdavė.
Pasibaigus karui Roza Peraitė-Stenderienė išvyko į Vilnių. Antanas Busilas kelis kartus susitiko su ja Vilniuje, apie tai mes žinojome iš jo pasakojimų.
Antanas Busilas ir jo žmona Ona, dukroms padedant, išgelbėjo Rozą Stenderienę
You are currently using the mobile version of this website.

Switch to mobile view
Mobile version