Rescuers of Jews

Bušauskienė Teklė

The Bušauskas family. From left to right, standing: Albina Bušauskaitė-Dakinevičienė, Feliksas Bušauskas, Vladas Bušauskas, Viktoras Bušauskas, Kazė Bušauskaitė-Bužavienė, sitting: Teklė and Feliksas Bušauskas
You are currently using the mobile version of this website.

Switch to mobile view
Mobile version