Rescuers of Jews

Kaniava Konstantinas

Kaniava Konstantinas
Date of birth (death): 1909–1983
Nationality: Lithuanian
County: Telšių aps.
Municipality: Plungės r.
Ward: Alsėdžių sen.
Settlement: Jurgaičiai
Received the Life Saviour's Cross Award: 2019

Rescued:
Josefas Beras Faktorius
Chaja Gita Faktorienė
Izraelis Faktorius
Feiga Faktorienė
Gutelis Faktorius
Abraomas Faktorius
Malka Faktoraitė-Levitan
Mejeris Faktorius
Chasė Faktorienė
Hanelė Faktoraitė
Adina Faktoraitė-Fraiberg
You are currently using the mobile version of this website.

Switch to mobile view
Mobile version