Rescuers of Jews

Mureikienė Ona

Seated from the left: Ona Ankudavičiūtė-Mureikienė, Juozapas Mureika (cousin of Bronius Paukštys). Standing: Vladas Stasys Mureika, Matilda Gražina Mureikaitė, Vytautas Petras Mureika. 1945
You are currently using the mobile version of this website.

Switch to mobile view
Mobile version